Výzva PES

 

Obracím se na Vás jako právník, který je rozčarován z toho, že Poslanecká sněmovna schválila dne 8. září 2017 ve 3. čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (sněmovní tisk č. 1089).

Podstatou návrhu je vytvoření elektronického systému pro podnikatele, ve kterém by měly být uvedeny povinnosti, které pro ně vyplývají z právních předpisů. Ačkoliv proti samotnému tomuto záměru jen těžko něco namítat, způsob, jakým má být tento záměr realizován, představuje zásadní zásah do právního řádu a legislativního procesu.

Proto byl připraven dopis pro senátorky a senátory, ve kterém jsou vyzýváni, aby návrh zákona zamítli. Text dopisu, ve kterém jsou uvedeny základní argumenty proti návrhu, viz níže. Dále připojuji pro informaci samotný text návrhu a rovněž stanovisko vlády, kde jsou argumenty proti návrhu dále rozebrány.

Pokud se s výhradami vůči návrhu zákona ztotožňujete, byl bych velmi rádi, pokud byste se k výzvě připojili. V takovém případě prosím vyplňte a podepište přiložený „souhlas s podpisem“ a zašlete jej nejpozději do 30. září 2017 na e-mailovou adresu peshkcr@seznam.cz. V takovém případě bude Vaše jméno doplněno mezi signatáře dopisu.

Jsem přesvědčen, že právníků a legislativců, kteří připojí svůj podpis pod výzvu k zamítnutí návrhu zákona, nebude málo a že přispějeme k tomu, aby návrh zákona nebyl ve stávající podobě přijat.

Radim Boháč

 

Text-dopisu_13-9-2017

St_1089_ve-zneni-schvalenych-zmen_08-09-2017  

Stanovisko-vlady

Souhlas-s-podpisem-pes (pdf)

Souhlas-s-podpisem-pes (doc)